Personvernerklæring

Personvern-erklæring


Gyldig fra: 10. august 2023
Sist oppdatert: 10. august 2023

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til: Ogna Sveis AS Skogateigen 57 Rogaland 4362 Vigrestad Norge E-post: post@ognasveis.no Telefon: 51 79 88 88 angående innsamling, bruk og utlevering av din informasjon som vi samler inn når du bruker vår nettside (https://ognasveis.no) (heretter kalt "Tjenesten"). Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten samtykker du til innsamling, bruk og utlevering av din informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen. Dersom du ikke samtykker til det samme, ber vi deg om å ikke få tilgang til eller bruke Tjenesten.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forhåndsvarsel, og vi vil publisere den reviderte personvernerklæringen på Tjenesten. Den reviderte erklæringen vil tre i kraft 180 dager fra den reviderte erklæringen er publisert på Tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av Tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre ditt aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du jevnlig gjennomgår denne siden.

 1. Informasjon Vi Samler Inn:

  Vi vil samle inn og behandle følgende personlig informasjon om deg:

  1. Navn
  2. E-post
  3. Telefonnummer
 2. Hvordan Vi Bruker Din Informasjon:

  Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

  1. Markedsføring/ Promotering
  2. Anbefalinger
  3. Innhenting av kundetilbakemeldinger
  4. Støtte/Support
  5. Administrativ informasjon
  6. Målrettet annonsering
  7. Håndtere kundeordrer
  8. Nettstedsbeskyttelse
  9. Bruker-til-bruk kommentarer

  Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til noen andre formål, vil vi be om ditt samtykke og vil bruke informasjonen din kun etter å ha mottatt ditt samtykke, og deretter kun for det eller de formålene som du har gitt samtykke til, med mindre vi er pålagt å gjøre annerledes i henhold til loven.

 3. Hvordan Vi Deler Din Informasjon:

  Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til tredjeparter uten å innhente ditt samtykke, unntatt i begrensede omstendigheter som beskrevet nedenfor:

  1. Markedsføringsbyråer
  2. Analyser

  Vi krever at slike tredjeparter bruker den personlige informasjonen vi overfører til dem kun for det formålet det ble overført for, og ikke beholder den lenger enn nødvendig for å oppfylle det angitte formålet.

  Vi kan også avsløre din personlige informasjon i følgende tilfeller: (1) for å etterkomme gjeldende lover, forskrifter, rettskjennelse eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av Tjenesten krenker tredjeparts rettigheter. Hvis Tjenesten eller selskapet vårt blir slått sammen eller ervervet av et annet selskap, vil din informasjon være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

 4. Lagring av Din Informasjon:

  Vi vil beholde din personlige informasjon hos oss i 90 dager til 2 år etter at brukere avslutter kontoene sine eller så lenge vi trenger den for å oppfylle formålene som den ble samlet inn for, som beskrevet i denne personvernerklæringen.Vi kan ha behov for å beholde visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for å oppfylle krav til dokumentasjon/rapportering i samsvar med gjeldende lov eller av andre legitime grunner, som håndheving av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Restinformasjon som er anonym og aggregert informasjon, som ikke identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.

 5. Dine Rettigheter:

  Avtrent på gjeldende lovverk, kan du ha rett til å få tilgang til, rette opp eller slette dine personopplysninger, eller motta en kopi av dine personopplysninger, begrense eller motsi den aktive behandlingen av dine data, be oss om å dele (overføre) dine personopplysninger til en annen enhet, trekke tilbake eventuelt samtykke du har gitt oss til å behandle dine data, rett til å klage til en tilsynsmyndighet og slike andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss på post@ognasveis.no. Vi vil svare på din forespørsel i samsvar med gjeldende lovverk.

  Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle nødvendig personlig informasjon eller trekker tilbake samtykke til å behandle den for nødvendige formål, kan du kanskje ikke få tilgang til eller bruke tjenestene for hvilke din informasjon ble etterspurt.

 6. Cookies

  For å få mer informasjon om hvordan vi bruker disse og dine valg i forhold til disse sporingsteknologiene, vennligst se på vår Cookie Policy.

 7. Sikkerhet:

  Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Imidlertid, med tanke på de iboende risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet og derfor kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten til noen informasjon du sender til oss, og du gjør det på eget ansvar.

 8. Klager / Personvernombud:

  Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av din informasjon som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til vår Klageansvarlige på Ogna Sveis AS, Skogateigen 57, e-post: post@ognasveis.no. Vi vil håndtere dine bekymringer i samsvar med gjeldende lovverk.

Personverneklæringen er laget med CookieYes.