Inspeksjon    
       
           
   

 

Vi har en egen avdeling satt av til å reise rundt i landet og utfører kontrollmålinger på hovedsakelig tanker (trykk tanker, lager tanker, etc.). Flere av våre rutiner og målinger er skreddersydd til noen av de store selskapene i offshore industrien. Dette sikrer deg som fremtidig kunde, en tjeste med strenge rutiner og krav som leder til et inspeksjonsregime med høykvalitet.

 

   
 
 

Detaljert beskrivelse av inspeksjonstjenestene:
• Visuell sjekk av tanker og bærekonstruksjon
• Tykkelsesmåling av tanker (sarie/ kon/ topp & bunn) og
bærekonstruksjon
• Trykktesting av tanker og sjekk av sikkerhetsventiler
• Tank beregninger

I tillegg kan vi utføre følgende:
• Re-kalibrering av sikkerhetsventiler
• Inspeksjon, rengjøring og trykktesting av rørgater
• Material analyse av stålkvalitet på tank
• Tykkelsesmåling av tanker ved bruk av inspeksjonsrobot (crawler)